การเปลี่ยนแปลงของสายตาเอียงในผู้ใหญ่

                                                                         
                                                                                16 ตุลาคม 2566

การเปลี่ยนแปลงสายตาเอียงชนิด With the rule ในเด็กไปเป็นชนิด Against the rule ในผู้ใหญ่ ส่วนมากจะผ่านสายตาเอียงชนิด Oblique astigmatism และมีส่วนน้อยที่สายตาเอียงจะลดลงและค่อยๆ หายไปจนเหลือเพียงสายตาสั้นหรือสายตายาวแต่กำเนิดได้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงชนิดของสายตาเอียงก่อนกลางอายุ 30 พบได้น้อยมาก
ในช่วงอายุ 20 ปีหลังอายุ 30 พบว่าการเปลี่ยนแปลงชนิดสายตาเอียงผ่าน Oblique astigmatism มีจำนวนเป็นสามเท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มสายตาเอียงที่ลดลง และมากกว่าครึ่งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงชนิดสายตาเอียงนี้เกิดขึ้นหลังกลางอายุ 40 และที่เหลือจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งหลังกลางอายุ 50 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาเอียง Against the rule ในผู้สูงอายุนั้น เร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของสายตาเอียงชนิด With the rule ในเด็กอีกเกือบสองเท่าด้วยกัน