วิธีการเลือกเลนส์โปรเกรสซีฟ

การตัดแว่นตาเลนส์โปรเกรสซีฟหนึ่งอันนับว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร ทั้งในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงและความกังวลว่าจะใช้งานได้ดีหรือไม่ การเลือกเลนส์โปรเกรสซีฟนั้นความสำคัญจะอยู่ที่ความต้องการใช้งานเป็นหลัก แล้วเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานนั้น หลายครั้งพบว่าเลนส์โปรเกรสซีฟที่ได้ไปต่ำกว่าความต้องการใช้งานจริงทำให้ใช้งานได้ไม่ดีนัก หลักเกณฑ์ที่พิจารณาควรมีดังนี้

1. ลักษณะงานหรืออาชีพที่ทำ มีความต้องการใช้งานในระยะใกล้ต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการ ครูอาจารย์ นักบัญชี งานธนาคาร งานตรวจสอบเอกสาร มีการทำงานระยะใกล้ที่ยาวนานและต่อเนื่องหลายชั่วโมง ส่วนงานแม่บ้าน งานเสริมสวย งานออฟฟิศทั่วไป มีการใช้งานระยะใกล้ที่ไม่มากและไม่ต่อเนื่องนานมากนัก

2. มีการใช้สายตาระยะใดเป็นหลัก เช่น งานคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ต้องการใช้สายตาในระยะกลาง ( 60-80 ซม) ขณะที่คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จะต้องการใช้สายตาระยะที่ใกล้กว่า (40-50 ซม) หรืองานเขียนหนังสือที่ต้องการใข้ในระยะที่ใกล้กว่า

3. เลนส์โปรเกรสซีฟสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งวันจึงมีต้องการสวมไว้ตลอดเวลา ดังนั้นน้ำหนักของแว่นตาจึงมีความสำคัญเช่นกัน

4. ค่าสายตาและพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อเลือกเลนส์โปรเกรสซีฟที่เหมาะสม เช่น กรอบโค้งมากสำหรับการเล่นกีฬา กรอบแว่นกันแดดขนาดใหญ่ เป็นต้น

5. การเลือกโครงสร้างเลนส์โปรเกรสซีฟชนิด Free form surfacing ที่ได้จากกระบวนการฝนเลนส์แบบ Digital หรือ CNC ซึ่งควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Software ที่ซับซ้อน จะให้ค่าสายตาที่แม่นยำกว่าและรองรับโครงสร้างเลนส์ที่ออกแบบซับซ้อนได้อย่างดี ในขณะที่ conventional surfacing lens เป็นเลนส์ที่ได้จากการขึ้นรูปตามแม่แบบ ซึ่งมีข้อจำกัดอย่างมากในการรองรับการออกแบบที่ซับซ้อนได้ไม่มาก

แว่นตาโปรเกรสซีฟเปรียบเสมือนอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างมาก โดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่มีการใช้สายตาระยะใกล้อยู่เกือบตลอดเวลา ทั้งจากมือถือและสมาร์ตโฟนหากเราได้นำมาใช้ เพียงแต่เราเลือกใช้เลนส์ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในการทำงานและเรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้อง การดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันที่มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ก็จะทำให้เรามีความสะดวกสบายขึ้นได้อย่างมาก