เรื่องเล่าของคนวัย 40 และเลนส์โปรเกรสซีฟ

คนที่มีอายุเข้าใกล้หลักสี่ มักพบปัญหาในการอ่านหนังสือที่จำเป็นต้องยื่นออกห่างจากตัวมากขึ้นจึงสามารถอ่านได้นั้น เป็นอีกสิ่งหนึ่งของสังขารมนุษย์ที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกันกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือที่เรียกกันว่าสายตายาว สายตายาวตามวัยนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเกิดจากการเสื่อมความยืดหยุ่นของเลนส์แก้วตา ซึ่งลดลงตามอายุจนกระทั่งถึงช่วงที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน เราจึงรู้สึกได้ถึงผลการของเสื่อมนั้น เช่น ระยะอ่านหนังสือทีไกลขึ้น อ่านฉลากขนาดเล็กไม่ได้ เป็นต้น


การแก้ไขปัญหาสายตายาวตามวัยนั้น คนนิยมเลือกสวมแว่นสายตายาวหรือแว่นอ่านหนังสือนั้นเอง การเลือกซื้อหาแว่นตายาวสำหรับอ่านหนังสือมาใช้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก เวลาใดที่ต้องการอ่านหนังสือ หรือทำงานระยะใกล้ๆ ก็เพียงนำแว่นดังกล่าวมาสวมใส่ หากแต่บางกิจกรรมที่ต้องมีการใช้สายตาที่มากกว่าหนึ่งระยะขึ้นมาก ก็จะค่อนข้างยุ่งยากในการถอดแว่นสายตายาวเข้าๆออกๆ ดังเช่น  


- อ่านหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ และพูดคุยไปพร้อมๆกัน


- การประชุมที่ต้องมองกระดาน หน้าผู้คน และมีการจดบันทึก


- อ่านหนังสือ ใช้งานคอมพิวเตอร์ และมีการสนทนาไปพร้อมๆกัน


- การเดิน การเลือกซื้อของในร้านค้าและดูฉลากราคาสินค้า


- ขณะโดยสารรถไฟฟ้า อ่านหนังสือ หรือส่งข้อความสื่อสารหากัน


นอกจากนี้สายตาของเราส่วนใหญ่มักมีสองข้างที่ไม่เท่ากันเสมอ และยังมีโอกาสที่จะมีสายตาเอียง โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งแว่นอ่านหนังสือสำเร็จรูปจะไม่มีขายเราจึงพบเสมอว่าแว่นสำเร็จที่ซื้อมามักใส่แล้วไม่สบายตา ใช้ได้ในช่วงสั้นๆ ก็จะปวดตา


เลนส์โปรเกรสซีฟเป็นเลนส์แว่นตาที่มีหลายระยะอยู่ในเลนส์เดียวกันและไร้รอยต่อ ทำให้เมื่อใช้งานจึงสามารถมองเห็นได้ทุกระยะที่ต้องการใช้งาน ไม่ต้องถอดเข้าออกไม่ต้องมีแว่นตาหลายอันสำหรับแต่ละกิจกรรม แว่นตาโปรเกรสซีฟจึงตอบสนองต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันสำหรับคนที่มีปัญหาในสายตายาวตามวัยได้เป็นอย่างดี