ต้อเนื้อและอาการตามัว

ต้อเนื้อเป็นการเสื่อมสภาพเยื่อบุตาขาวและกินลึกลงบางส่วนของชั้นในเนื้อเยื่อ ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวสร้างตัวหนาตัวขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมหันด้านแหลมเข้ากลางตาดำและมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงทำให้เนื้อเยื่อเจริญเติบโตได้

สาเหตุ
- เกิดจากการระคายเคืองที่เรื้อรังมานาน สาเหตุจากการโดนลม แสงแดด เศษฝุ่น วัสดุแปลกปลอม หรือ สารเคมี
- แสงแดดและรังสี UV จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเจริญเติบโตและลุกลามได้เร็วขึ้น

อาการและอาการแสดง
- เนื้อเยื่อนูนรูปสามเหลี่ยมที่เยื่อบุตาขาวบริเวณ Bulbar และ Limbal conjunctiva
- มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงทำให้เนื้อเยื่อเจริญเติบโตและลุกลามได้
- มีอาการตาแห้ง ตาแดง แสบตา เคืองตา อาจมีน้ำตามากขึ้น
- มีการลุกลามเข้าสู่กระจกตาและรูม่านตาได้

อาการตามัว
- เนื้อเยื่อที่นูนมากจะทำให้กระจกตาเสียรูปทรงกลม ทำให้เกิดปัญหาสายตาผิดปกติเนื่องจากสายตาเอียง จึงเกิดอาการตามัวขึ้น
- เนื้อเยื่อที่ไม่เรียบของกระจกตา น้ำตาไม่สามารถเคลือบได้สม่ำเสมอ ทำให้ตามัวได้ในบางครั้ง
- ต้อเนื้อมีการลุกลามเข้าสู่ตาดำ ทำให้บดบังการมองเห็น มีอาการตามัวมากขึ้น

การรักษาและการป้องกัน
- การรักษาถ้าเป็นไม่มาก ให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหรือรังสี UV
- ให้สวมแว่นกันแดด หรือ สวมหมวกเมื่อออกแดด
- ใช้น้ำตาเทียมช่วยลดอาการระคายเคือง
- ถ้ามีการลุกลามเข้ากลางตาดำ ระคายเคืองมากๆ จำเป็นต้องทำการผ่าตัดลอกหัวต้อเนื้อและตัดเลาะเนื้อเยื่อที่นูนออก
- การผ่าตัดจะทำให้กระจกตาไม่กลมและกลับมาเป็นได้อีกในเวลาที่เร็วขึ้น