อะไรคือตาเหล่ตาเข (Strabismus or Tropia)

ตาเหล่ตาเข หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Strabismus หรือ Tropia เป็นอาการที่กล้ามเนื้อตามัดใดมัดหนึ่งในหกมัดของตาข้างนั้นทำงานผิดปกติส่วนใหญ่เป็นการอ่อนแรงลง ปกติตาข้างหนึ่งจะเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อตาทั้งหกมัดตลอดเวลา

ถ้ากล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งอ่อนแรงลงมากพอ อาจจะมาจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานกล้ามเนื้อ อาจจะมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นแต่กำเนิด หรือมาจากภาวะสายตายาวแต่กำเนิดในเด็ก ในขณะที่กล้ามเนื้อมัดอื่นยังทำงานตามปกติก็จะดึงตาข้างนั้นให้เลื่อนไปจากตำแหน่งมองตรงได้ ทำให้เกิดตาเขขึ้นนั้นเอง

อาการและอาการแสดงของคนตาเหล่ตาเข ได้แก่

- สังเกตเห็นตาไม่ตรงกับวัตถุที่มอง

- สูญเสียความสามารถของสองตาในการกะระยะ

- เกิดโรคตาขี้เกียจขึ้นในตาข้างนั้นถ้าเป็นในวัยเด็ก

- อาการเดินเอียงคอตลอดเวลา โดยตาข้างที่เขซึ่งจะอยู่สูงกว่าตาอีกข้าง คนไข้จะเอียงคอให้ต่ำลงมา

- อาการมองเห็นภาพซ้อนหลังเกิดอุบัติเหตุ

การรักษาตาเหล่ตาเขส่วนใหญ่จะต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาและควรทำก่อนอายุ 6 ขวบเพื่อป้องกันการเกิดตาขี้เกียจขึ้น และถ้าทำการผ่าตัดในภายหลังต้องทำการแก้ไขสายตาขี้เกียจก่อน (ถ้ามี) แต่การผ่าตัดก็ยังคงจำเป็นเพื่อความสวยงามและสร้างความมั่นใจได้

แว่นตาและ/หรือการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตาเป็นอีกวิธีในการแก้ไขตาเหล่ตาเขบางประเภท ควบคุมไม่ให้อาการแสดงมากขึ้นได้ โดยขึ้นกับชนิดและปริมาณของตาเหล่ตาเขที่มีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างนักทัศนมาตร ในการออกแบบโปรแกรมที่ถูกต้องและเหมาะสมร่วมกับต้องใช้เวลาและความตั้งใจของคนไข้