ความรู้เรื่องเคลือบเลนส์

การเคลือบผิวเลนส์ถือว่ามีความสำคัญมากในการเพิ่มคุณสมบัติทั้งทางแสงและคุณสมบัติทางกายภาพของเลนส์ วัสดุเกือบทุกชนิดจะทำการสามสิ่งเมื่อได้รับแสงจากแหล่งกำเนิดหนึ่ง นั้นคือ ส่งผ่านแสง สะท้อนแสง และดูดกลืนแสงนั้นไว้ ปริมาณที่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุนั้น

เลนส์เป็นวัสดุโปร่งแสงที่ทำหน้าที่หลักในการส่งผ่านแสง แต่มีบางส่วนของแสงที่สะท้อนออก และมีการดูดกลืนแสงที่น้อยมากๆ เลนส์จึงต้องการการเคลือบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางแสง เช่น

- เพื่อที่จะให้เลนส์นั้นสามารถส่งผ่านแสงช่วงที่ใช้งานให้มากสุด เพื่อที่จะให้เซลประสาทรับแสงได้รับการกระตุ้นด้วยปริมาณแสงจำนวนมาก  ทำให้เรามองเห็นได้ชัดที่สุด แม้ในที่มีแสงน้อย ที่เรียกว่า multi-coat


- เพื่อการลดการสะท้อนแสงให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้เลนส์ดูใสมากที่สุด

ส่วนการเคลือบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพที่ต้องการ เช่น


- การเคลือบเพื่อเพิ่มความแข็ง ความลื่น ลดการเกาะติด และให้ง่ายต่อการทำความสะอาดให้กับผิวเลนส์ เช่น Crizal Forte


- การเคลือบเพื่อป้องการการส่งผ่านแสงบางความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะในดวงตา เช่น เคลือบเพื่อตัดแสง UV

 
- การเคลือบเฉพาะงาน เช่น เพื่อลดความเข้มของการส่งผ่านแสงสีน้ำเงิน เพื่อความสบายตาในขณะใช้งานกับจอ LED (i-relief coat)

 
- การเคลือบเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคการเสื่อมของจอประสาทตาตามวัย Aged Related Macular Degeneration (Prevencia coat)


- การเคลือบหรือย้อมสีต่างๆ เพื่อลดความจ้าของแสงหรือเพื่อความสวยงาม


- การเคลือบเพื่อลดความเข้มของแสงที่เข้าตา เช่น แว่นกันแดด


- การเคลือบเพื่อตัดแสงแนวนอนลดการกระเจิงแสงของวัตถุ เช่น เลนส์ Polarized lens