ไมเกรนกับอาการทางตา

ปวดศีรษะไมเกรนหรืออาการปวดศีรษะข้างเดียวที่พบได้ใน 12 คนจาก 100 คนรอบตัวเรา อาจมีอาการอยู่นาน 4 ชั่วโมงถึงสัปดาห์ได้ แต่เดิมเชื่อว่าเกิดจากการหดตัวและขยายตัวของหลอดเลือดที่รอบนอกของสมอง แต่ปัจจุบันพบว่าเป็นการทำงานที่ผิดปกติของเซลประสาทบริเวณที่เรียกว่า Pain center และส่งสัญญาณประสาทจำนวนมากไปที่หลอดเลือดทำให้หลอดเลือดขยายตัวอย่างมากและเกิดการอักเสบขึ้น เซลผนังหลอดเลือดจึงปล่อยสารอักเสบออกมาจำนวนมากนั้นเองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรน  

คนที่ปวดศีรษะไมเกรนพบว่า 4 ใน 5 มีคนในครอบครัวเป็น และถ้าพ่อหรือแม่เป็น ลูกมีโอกาสเป็นถึง 50% หรือถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นลูกมีโอกาสเป็นสูงถึง 75% อาการของปวดศีรษะไมเกรน เช่น

- เริ่มปวดแบบมึนๆ และพัฒนาเป็นแบบตีกลอง

- ปวดศีรษะข้างเดียว หรือปวดสลับข้างไปมา

- อาการปวดมากขึ้นเมื่อมีการทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เช่น อ่านหนังสือ

- อาการปวดจะเริ่มจากเบาและหากไม่ได้รับการรักษาจะปวดปานกลางและมากขึ้น

- อาการปวดอาจจะนานถึง 4 ชั่วโมงจนถึงหนึ่งสัปดาห์ได้

- ความถี่ขึ้นกับแต่ละคน อาจจะ 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 1-2 ครั้งต่อปีก็มี

อาการร่วมอื่นๆ ได้แก่

- ไวต่อแสง กลิ่นและอุณหภูมิ

- สูญเสียรสสัมผัส

- ผะอืดผะอม คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายหรือปวดท้อง

- ซีด อ่อนล้า

- อาจจะมีไข้ ท้องเสียได้

- สายตาพล่าเบลอ มีน้ำตาไหลในข้างที่มีอาการปวด

ปวดศีรษะไมเกรนอาจจะจะแสดงอาการทางตาที่เรียกว่า Aura เป็นลักษณะที่ทำให้การมองเห็นผิดไปจากปกติ อาการ Aura พบได้ใน 15-20% ของคนที่เป็นปวดศีรษะไมเกรน อาจพบอาการได้ก่อนหรือขณะมีอาการปวด หรือหลังจากไม่มีอาการปวดศีรษะก็ได้ เช่น

- เห็นดวงแสงจ้าคล้ายแฟลซ์

- มืดไปชั่วขณะ

- เห็นภาพบิดเบี้ยว

- เกิดจุดดำในภาพที่เห็น

- หรือเห็นเส้นเป็นคลื่น

นอกจากนี้อาจพบอาการทางตาได้แต่น้อยมากที่เรียกว่า Ocular migrane ซึ่งเป็นการสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะไม่กี่นาทีถึงไม่เกินหนึ่งชั่วโมง  

สาเหตุของการเกิดปวดศีรษะไมเกรนได้แก่

- ความเครียด สูญเสีย ผิดหวังอย่างรุนแรง

- ตัวสั่น กล้ามเนื้อเกร็ง

- ซึมเศร้า วิตกกังวล

- ร่างกายเหนื่อยล้า อ่อนแรง

- นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ

การรักษาเป็นไปตามอาการที่พบ พร้อมกับให้ยาต้านการอักเสบ รวมถึงการให้ยาป้องกันการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนในรายที่มีความถี่

ที่มา: ttp://my.clevelandclinic.org/disorders/migraine_headache/hic_migraine_headaches.aspx