เลนส์แว่นตาชั้นเดียว

เลนส์ชั้นเดียว หมายถึง เลนส์ที่ให้การหักเหแสงที่ชัดเพียงหนึ่งระยะ ซึ่งจะทำให้สามารถโฟกัสภาพที่ดีที่สุดเพียงจุดเดียวในอากาศ อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วทำไมเมื่อเราใส่แว่นตาขั้นเดียวแต่สามารถมองเห็นอะไรๆ รอบตัวเราได้ชัดเจน เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตาเรามีระบบการเพ่งอัตโนมัติรองรับในลักษณะคล้ายระบบออโต้โฟกัสของกล้องถ่ายรูปนั้นเอง

เลนส์ชั้นเดียวถือเป็นเลนส์พื้นฐานที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้น ยาว หรือเอียง หรือสายตายาวตามวัยเป็นหลัก เช่น ถ้าสายตาสั้นก็เลือกใช้เลนส์ลบ สายตายาวเลือกใช้เลนส์บวก สายตาเอียงก็จะเลือกใช้เลนส์ที่มีสองโฟกัสแต่ให้ระยะชัดเดียว ส่วนสายตายาวตามวัยจะต้องพิจารณาสายตามองไกลร่วมจึงจะบอกชนิดของเลนส์ได้ ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งเลนส์ลบ บวก หรือมีเอียงร่วม
  
เลนส์ชั้นเดียวที่ให้หนึ่งระยะชัดนั้น ถ้าเป็นการแก้ปัญหาสายตามองไกล มักจะให้ชัดที่ระยะ 6 เมตร ด้วยขนาดตัวอักษร 8.73 มิลลิเมตร หมายความว่าเมื่อใส่แว่นแล้ว ต้องสามารถอ่านตัวอักษรขนาด 8.73 มิลลิเมตรได้ที่ระยะ 6 เมตร ในสภาพที่มีแสงเพียงพอนั้นเอง