สายตาสั้น ยาว เอียงคืออะไร

ปัญหาทางสายตาที่พบเห็นและเข้าใจกันว่าสั้น ยาว เอียง นั้น เกิดจากการหักเหแสงจากวัตถุแล้วตกลงไม่พอดีบนจอประสาทตา เราสามารถแยกออกได้เป็น 2 ชนิดตามลักษณะของการใช้สายตาก็คือ สายตาในการมองไกล และสายตาในการมองใกล้
 
ปัญหาสายตาในการมองไกล

ปัญหาสายตาในการมองไกลออกไปนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ตาคลายการเพ่งทั้งหมด ซึ่งจะไม่มีการทำงานของกล้ามเนื้อตาและเลนส์ตาเกิดขึ้น สังเกตได้หากให้เรามองออกไปไกลๆ จะรู้สึกสบายตา การวัดสายตามองไกลจะต้องทำให้ตาคลายการเพ่งลง ตามมาตรฐานการวัดสายตามองไกลนั้นมักจะใช้ระยะที่ 6 เมตรเป็นหลักสากล ซึ่งจะคงเหลือการเพ่งในระดับที่ต่ำสุด เราสามารถแยกปัญหาสายตามองไกลออกได้ 3 ชนิดคือ

1.      ปัญหาสายตาสั้น (Myopia)
สายตาสั้นเกิดจากการที่แสงจากวัตถุที่ระยะไกล เมื่อมีการหักเหโดยดวงตาแล้วแสงนั้นตกก่อนถึงจอประสาทตาหรือสั้นเกินไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกระบอกตาที่ยาวเกินไป อาการและอาการแสดงต่างๆ ได้แก่ การมองวัตถุระยะไกลไม่ชัด เช่น มองหน้าคนในระยะไกลไม่ชัด มองสายรถเมล์ไม่เห็น  มองกระดานที่ครูสอนไม่เห็น มีอาการแสดงที่อยู่ใกล้วัตถุที่ต้องการมองมากขึ้น เช่น ดูทีวีหรืออ่านหนังสือใกล้ตาขึ้น หรือต้องการแสงสว่างในการอ่านหนังสือหรือทำงานมากกว่าปกติ มักหยีตามองเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น

 2.      ปัญหาสายตายาว (Hyperopia)
ปัญหาสายตายาวในระยะไกลนี้ มักจะมีการสับสนกับปัญหาสายตายาวในผู้สูงที่เกิดในระยะใกล้ สายตายาวระยะไกลเกิดตั้งแต่เด็กๆ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีกระบอกตาที่สั้นเกินไป แสงที่หักเหตกเลยจอประสาทตาหรือยาวเกินไป อาการและอาการแสดงของคนสายตายาวมองไกล เช่น มองไกลได้ดีกว่าคนทั่วไป แต่เมื่อมองใกล้ที่ระยะหนึ่งจะรู้สึกไม่สบายตาในการมอง เด็กกลุ่มนี้จึงมักนั่งเรียนแถวหลังห้อง อ่านหนังสือได้ไม่นาน มีอาการปวดกระบอกตา มีอาการเพลียตา เมื่อยตา ง่วงนอน ซึ่งเป็นผลมาจากความล้าของกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในระบบเพ่งตลอดเวลา

3.      ปัญหาสายตาเอียง
ปัญหาสายตาเอียงเกิดจากแสงที่มีการหักเหแล้ว มีแสงที่โฟกัสสองจุด มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากกระจกตาที่โค้งไม่เป็นทรงกลม (สายตาสั้นกับสายตายาวข้างต้นนั้น กระจกตาจะมีความโค้งเป็นทรงกลม) ซึ่งทำให้แสงเกิดการหักเหได้เป็นสองลำแสงหรือมากกว่า ดังนั้นความคมชัดของภาพที่จะเกิดจึงเป็นการประนีประนอมระหว่างกันของสองลำแสง อาการและอาการแสดงนั้น ถ้าค่าสายตาเอียงสูงๆ การมองเห็นจะไม่ชัดทั้งระยะใกล้และระยะไกล มักเป็นที่เข้าใจสับสนที่ว่าคนสายตาเอียงจะเห็นวัตถุรอบตัวเอียงๆ การเขียนหนังสือตัวเอียง หรือเวลามองจะเอียงคอมอง ซึ่งอาการเหล่านี้มักเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตาที่ทำงานผิดปกติ

ปัญหาสายตาในการมองใกล้

ปัญหาสายตาในการมองใกล้มักพบในคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ในที่นี้ขอเรียกว่าสายตายาวตามวัยซึ่งจะถูกต้องมากกว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมของเนื้อเยื่อเลนส์ตาที่เกิดขึ้นตามอายุ ส่งผลให้ความสามารถในการพองตัวของเลนส์ลดลง ความสามารถในการเพ่งลดลง สายตายาวตามวัยมักส่งผลต่อระยะการอ่านหนังสือในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นของสายตายาวตามวัย เช่น เพิ่มระยะห่างของตากับหนังสือมากขึ้น  อ่านหนังสือได้ไม่ทน ง่วงนอนเมื่ออ่านหนังสือไปได้ระยะหนึ่ง มองวัตถุขนาดเล็กไม่ชัด