คำถามที่พบบ่อย..แว่นตาโปรเกรสซีฟ

                                                                                                                                                             19 กรกฎาคม 2558

Q1: ทำไมแว่นตาโปรเกรสซีฟจึงมีราคาแพงกว่าแว่นสายตาทั่วไปมากค่ะ
A1: เลนส์โปรเกรสซีฟเป็นเลนส์ที่มีหลายค่าสายตาในอันเดียวกันจึงเกิดข้อจำกัด ทำให้การออกแบบโครงสร้างเลนส์มีความซับซ้อนบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อลดข้อจำกัด และต้องการเทคโนโลยีในการผลิตเลนส์ขั้นสูง (Free form or Digital technology) เพื่อมารองรับกับโปรแกรมการออกแบบที่ซับซ้อนนั้นเองครับ

Q2: ทำไมตัดแว่นตาโปรเกรสซีฟครั้งแรกใส่แล้วเวียนหัวครับ
A2:  ด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนของเลนส์โปรเกรสซีฟทำให้มีข้อจำกัดที่พื้นที่ส่วนหนึ่งของเลนส์เกิดภาพรบกวนในการมองเห็น ในเลนส์ที่มีคุณภาพต่ำพื้นที่รบกวนจะมีมาก และถ้าการประกอบที่ไม่ถูกต้องก็จะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวได้มากครับ ดังนั้นแว่นตาโปรเกรสซีฟที่ดีนั้น นอกจากได้เลนส์ที่ดีแล้ว ค่าสายตาที่ถูกต้อง และการฝนและประกอบแว่นตาก็เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเช่นกันครับ

Q3: เลือกขนาดกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับเลนส์โปรเกรสซีฟอย่างไรดีครับ
A3: ปัจจุบันเลนส์โปรเกรสซีฟมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับการใช้สายตาปกติของคนเรามาก แต่เดิมที่มีข้อจำกัดด้านขนาดความกว้างของกรอบแว่นตาจึงมีน้อยมาก กรอบแว่นตาที่มีขนาดความสูง 25 - 35 มิลลิเมตรมีความเหมาะสมครับ

Q4: เราจะเลือกเลนส์โปรเกรสซีฟที่ดีอย่างไร
A4: การเลือกเลนส์โปรเกรสซีฟที่ดี ให้พิจารณาความต้องการใช้งานในระยะใกล้เป็นหลักครับ หากเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักบัญชีที่ทำงานระยะใกล้เกือบตลอดเวลาจะต้องการเลนส์ที่มีประสิทธิภาพสูง หากเป็นการใช้งานออฟฟิศทั่วๆ ไป อาจเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ได้ครับ

Q5: การเลือกลักษณะกรอบแว่นตาโปรเกรสซีฟที่เหมาะสมอย่างไร
A5: แว่นตาโปรเกรสซีฟควรสวมใส่อยู่ตลอดเวลาจึงก่อประโยชน์สูงสุด กรอบแว่นจึงต้องเบา แข็งแรง ทนทาน ใส่แล้วกระชับและสบาย และเลือกกรอบแว่นตาที่สามารถปรับแต่งให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ เช่น กรอบแว่นตาที่มีแป้นรองรับที่จมูก เป็นต้น

Q6: ควรเลือกการเคลือบผิวเลนส์โปรเกรสซีฟอย่างไรดีครับ
A6: แว่นตาโปรเกรสซีฟจะถูกสวมใส่ทั้งในและนอกอาคาร การเคลือบมัลติโคท เคลือบแข็ง และการเคลือบป้องกันรังสียูวีจึงเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเลยครับ ส่วนในคนที่มีความจำเป้นต้องอยู่หน้าจอเกือบตลอดเวลาอาจเลือกเคลือบลดแสงสีฟ้าเพิ่ม (Crizal prevencia) หรือในคนที่แพ้แสงจ้าก็อาจเลือกการเคลือบเปลี่ยนสีเลนส์อัตโนมัติเมื่อออกแดดและ/หรือเจอแสงจ้า (Crizal transitions or Xtractive) เพิ่มได้ครับ

Q7: เลือกตัดแว่นตาโปรเกรสซีฟที่ไหนดีค่ะ
A7: นักทัศนมาตรถือเป็นบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้อาจเป็นร้านแว่นตาที่มีประสบการณ์สูงทางด้านการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตา และโดยเฉพาะด้านเลนส์โปรเกรสซีฟครับ

 Q8: เลือกเลนส์โปรเกรสซีฟยี่ห้อใดดีครับ
A8: ปัจจุบัน (2017) มีบริษัทเลนส์ขนาดใหญ่ในประเทศอยู่ 3 บริษัท คือ Essilor (ฝรั่งเศส) Rodenstock (เยอรมัน) และ Hoya (ญี่ปุ่น) ทั้งสามบริษัทจะมีเทคโนโลยีการผลิต (ไม่ใช่นวตกรรมในการออกแบบโครงสร้างเลนส์นะครับ) ที่ใกล้เคียงกัน Essilor กับ Rodenstock จะมีนวตกรรมในการออกแบบเลนส์ขั้นสูงที่ใกล้เคียงกันครับ ส่วน Essilor และ Hoya จะมีฐานการผลิตใหญ่ที่เมืองไทยทั้งเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ทำให้มีระยะเวลาในการส่งมอบที่สดวกรวดเร็วกว่าครับ ปัจจุบัน Essilor ถือเป็นบริษัทที่มียอดจำหน่ายสูงสุดทางด้านเลนส์โปรเกรสซีฟทั้งในประเทศและระดับโลกครับ

Q9: เลือกเลนส์โปรเกรสซีฟอย่างไรให้ประหยัดและใช้งานได้ดีครับ
A9: 1.เลือกกรอบเต็มเพื่อใช้เลนส์เนื้อธรรมดาได้ 2.เลือกใช้เลนส์ใสพร้อมเคลือบ 3.เลือกโครงสร้างพอดีกับความต้องการใช้งาน 4.เลือกโปรเกรสซีฟสำหรับใช้งานทั่วไปหนึ่งอันและสำหรับทำงานระยะใกล้อีกหนึ่งอัน

Q10: เราจะตรวจสอบความถูกต้องของเลนส์โปรเกรสซีฟอย่างไรได้บ้างครับ
A10: 1.เก็บบันทึกค่าสายตาและรุ่นของเลนส์ที่จะซื้อ 2.ขอใบรับประกันของผู้ผลิตที่แสดงค่าสายตา รุ่นของเลนส์และชื่อผู้ซื้อ (ถ้ามี) 3.ตรวจสอบสัญลักษณ์ต่างๆ บนผิวเลนส์ให้ตรงตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ใน Progressive lens identifiers ที่ขอดูได้จากร้านค้าหรือ website ของผู้ผลิต