การหาค่าสายตาเอียงด้วยวิธี Clock dial chart

                                                                         27 สิงหาคม 2558

การหาค่าสายตาเอียงด้วยวิธี Clock dial chart เป็นการอาศัยหลักการ Astigmatism Imaginary หรือหลักการเกิดภาพของเลนส์เอียง โดยการเกิดภาพของเลนส์เอียงจะมีการโฟกัสในลักษณะเป็นเส้น 2 เส้นที่ตั้งฉากกัน โดยมีระยะห่างของทั้งสองเป็นค่าสายตาเอียง ซึ่งในระบบค่าสายตาแบบเอียงลบที่ใช้กันนั้น ทำให้เส้นโฟกัสที่ไกลกว่าเป็นค่า Sphere และเส้นโฟกัสที่ใกล้กว่าเป็นค่าของ Cylinder การหาค่าสายตาเอียงด้วยวิธีนี้จะทำทีละตาโดยเริ่มจากการหาค่าขององศาเอียงก่อนแล้วจึงตามด้วยค่าสายตาเอียง

วิธีการหาค่าองศาเอียงและค่าสายตาเอียงด้วย Clock dial chart บน Phoropter
 
1.    ตั้งค่าสายตาของ Best sphere ที่ได้จากวิธีการของชาร์ตเขียว-แดง

2.    ทำการ Fog ใส่เลนส์บวกที่ละตาที่ทำให้มองเห็นบรรทัด 20/40 เบลอเล็กน้อย

3.    ปิดตาซ้าย เปิดตาขวา ให้คนไข้มองชาร์ต clock dial จะเห็นเส้นทุกเส้นเบลอ
4.    ให้ใส่เลนส์ลบทีละ -0.25 D จนคนไข้เริ่มเห็นเส้นใดเส้นหนึ่งหรือทั้งหมดชัด

5.    ให้คนไข้บอกเส้นที่ 1-6 นาฬิกาที่ชัดกว่าเส้นอื่นๆ หรือ 2-3 เส้นที่ติดกันชัด

6.    วิธีการคำนวณหาค่าสายตาเอียง คือ ให้เอาเลขที่ได้คูณด้วย 30 จะได้องศาเอียง เช่น ถ้าที่ 1 นาฬิกา เท่ากับ 30 องศา ถ้า 3 
       นาฬิกา เท่ากับ 90 องศา หรือถ้า 6 นาฬิกา เท่ากับ 180 องศา
 
7.    ถ้าชัดเท่ากัน 2 เส้น เช่น เส้น 1 และ 2 นาฬิกา องศาเอียงจะเท่ากับค่าเฉลี่ย (30+60)/2 = 45

8.    ถ้าชัดเท่ากันทั้งเส้น 1, 2 และ 3 ให้เลือกเส้นตรงกลาง คือ 2 องศาเอียงเท่ากับ 2*30 = 60

9.    ถ้าคนไข้เห็นชัดมากกว่า 3 เส้นแสดงว่าไม่มีสายตาเอียง

การหาค่าสายตาเอียง

10.  ตั้งองศาเอียงตามค่าที่ได้ข้างบน เพิ่มเลนส์เอียงทีละ -0.25 D

11.  หยุด เมื่อคนไข้เห็นเส้นทุกเส้นเข้มชัดเท่ากัน

12.  ปิดตาขวา เปิดตาซ้าย แล้วทำการวัดเช่นเดียวกันข้างต้น

13.  บันทึกค่าองศาเอียงและค่าสายตาเอียงที่ได้ทั้งตาซ้ายและตาขวา