แว่นตาโปรเกรสซีฟ : เพื่อคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพที่ดีของคนวัย 40

13 พฤศจิกายน 2558

หลายคนเมื่อเข้าสู่วัย 40 จะพบว่าการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะระยะใกล้ เริ่มเป็นอุปสรรค์ในการทำงานและมีผลต่อความกระฉับกระเฉงในการทำงานที่ลดลง หลายคนลดเวลาในการอ่านเอกสารต่างๆ ลง เพราะการมองเห็นทำได้ยากขึ้น มีอาการล้าตา เมื่อยตา ปวดตา ง่วงนอนหลังอ่านหนังสือไปเพียงเวลาสั้นๆ สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการมองเห็นในระยะใกล้ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือที่เราเรียกว่าภาวะสายตายาวสูงวัย (Presbyopia)

ภาวะสายตายาวสูง วัย เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเซลเลนส์แก้วตาที่อยู่ภายในดวงตา ที่เสื่อมคุณสมบัติของความยืดหยุ่นลง จนทำให้ความสามารถในการพองตัวเพื่อเพิ่มกำลังเลนส์บวกลดลง ดังนั้นการมองเห็นในระยะใกล้จึงเริ่มแย่ลง อาการที่อาจพบได้ในช่วงที่เข้าสู่วัย 40 ได้แก่
-    การทำงานระยะใกล้จากเดิมที่เป็นเรื่องง่ายกลายเป็นสิ่งที่ลำบากและยุ่งยากมากขึ้น
-    ต้องอ่านหนังสือในระยะที่ห่างไกลตัวมากขึ้น
-    การอ่านตัวอักษรขนาดเล็กเช่นเดิมเริ่มยากขึ้น
-    มีอาการง่วงนอนหลังอ่านหนังสือไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆ
-    คนที่มีสายตาสั้นการถอดแว่นตาออกจะทำให้อ่านหนังสือได้ดีขึ้น จึงทำให้ต้องถอดใส่แว่นตาอยู่บ่อยๆ
-    มีการซื้อหาแว่นตาสายตายาวมาใช้เพื่ออ่านหนังสือ หรือทำงานระยะใกล้
-    พบปัญหาการใช้แว่นตาสายตายาวอ่านหนังสือที่ซื้อมา เช่น ปวดตา ล้าตา ไม่สบายตาในการใช้งาน  
-    มีแว่นตาอ่านหนังสือหลายอันในสถานที่ต่างๆ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
-    ต้องถอดใส่แว่นตาบ่อยเพราะความหลากหลายของกิจกรรม เช่น อ่านหนังสือ ทานอาหาร ใช้คอม มือถือ เป็นต้น
-    ลืม หรือ ทำแว่นตาหายบ่อยทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ และต้องซื้อหาแว่นตายาวอย่างกะทันหันบ่อยครั้ง
-    วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ใช้คอม มือถือ บ่อยๆ ทำให้ต้องถอดเข้าถอดออกแว่นตาอ่านหนังสือ บ่อยครั้งมากสร้างความยุ่งยากในการใช้ชีวิต ประจำวัน
-    บุคลิกภาพด้อยลงจากการถอดเข้าออกแว่นสายตายาวอยู่บ่อยๆ
-    การใช้แว่นตาสองชั้นจะแสดงความสูงอายุ ทำให้สูญเสียบุคลิกภาพ
-    อื่นๆ

เลนส์ แว่นตาโปรเกรสซีฟที่มีโครงสร้างที่ละเอียดซับซ้อนของคุณสมบัติทางแสง และไม่มีเส้นแบ่งบนเลนส์ จะทำให้อุปสรรค์ต่างๆ ข้างต้นของคนที่เข้าสู่วัย 40 หมดไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยเลนส์ที่ทำให้การมองเห็นในทุกระยะให้กลับมาดีเป็นปกติเหมือนวัยต้น 30 อีกครั้ง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก สร้างบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และยังเป็นการดูแลสุขภาพและปกป้องดวงตาจากรังสียูวีที่จะเข้าสู่ดวงตาก่อให้ เกิดปัญหาโรคต้อต่างๆ และโรคจอประสาทตาเสื่อมได้อีกด้วย