TRANSITIONS XTRActive : สุดยอดเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติแม้ในขณะ ขับรถยนต์และเหมาะสำหรับคนที่มีอาการแพ้แสง

23 กุมภาพันธ์ 2559

คนส่วนใหญ่รู้จักเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติที่ดี ที่สุดในขณะนี้ คือ Crizal Transitions signature 7 ซึ่งเป็นตัวล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เอี่ยมที่ชื่อว่า Chromea 7 กับสารโมเลกุลสูตรพิเศษที่ตอบสนองต่อแสง UV ได้เร็วขึ้นและเข้มมากขึ้นในทุกระดับอุณหภูมิ ในขณะที่คงความใสของเลนส์ได้เป็นอย่างดี

หากยังมีหลายคนที่ถามถึง เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติที่ให้สีเข้มขึ้นได้ แม้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีแสง UV เช่น ในขณะขับรถยนต์ เพราะกระจกรถยนต์และฟิล์มที่ติดกระจก จะทำหน้าที่ในการกรองแสง UV เกือบทั้งหมดไม่ให้ผ่านเข้าไปภายในตัวรถ เพื่อสุขภาพของดวงตาและยืดอายุการใช้งานของวัสดุต่างๆ ภายในรถ จึงทำให้เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติทั่วไปไม่มีการเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้น แต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้แสงแล้วการขับรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางวัน จะมีอาการแพ้แสง แสบตา เคืองตา และไม่สบายตาในขณะขับรถ ทำให้หลายคนเลือกสวมแว่นตากันแดดในขณะขับรถ อย่างไรก็ตามการสวมแว่นกันแดดในขณะขับนั้นอาจมีอันตราย เพราะ

-    แว่นกันแดดทั่วไปมักจะมักมีสีเข้มสูงที่ยอมให้แสงผ่านได้น้อยมาก จึงเหมาะแก่การใช้งานกลางแจ้ง เมื่อนำมาใช้ในรถจะทำให้ปริมาณแสงผ่านเข้าสู่ดวงตาได้น้อยมาก

-    แว่นกันแดดที่มีสีเข้มมากแสงผ่านได้น้อย จะทำให้รูม่านตาต้องขยายกว้างขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณแสงให้เข้าสู่ดวงตา เพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น แต่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาของ Spherical aberration ทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง

-    แว่นตากันแดดทั่วไปจะไม่มีการเคลือบเพื่อลดแสงสะท้อน หรือ Multi-coat เพราะการลดแสงสะท้อนเท่ากับเป็นการเพิ่มแสงให้เข้าสู่ดวงตา ซึ่งทำให้คุณสมบัติของแว่นกันแดดลดลง จึงทำให้ความสามารถในการมองเห็นของผู้สวมแว่นตากันแดดลดลง

-    แว่นกันแดดไม่สามารถปรับสีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ ทำให้อาจเกิดอันตรายในขณะขับขี่ในบางขณะ เช่น เมื่อขับเข้าอุโมงค์

นอก จากนี้การพยายามติดฟิล์มรถยนต์ชนิดเข้มสูง เพื่อลดความจ้าของแสงอาจจะทำให้การขับรถในตอนกลางวันง่ายขึ้น แต่อาจจะยากลำบากในการขับรถในตอนกลางคืนหรือภาวะที่มีแสงน้อย ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สูง
 
เลนส์ Transitions Xtractive จึงได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนสีทั้งสภาวะที่มีแสง UV และสภาวะที่มีแสงจ้า ซึ่งไม่พบในเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติทั่วไป เพื่อปกป้องดูแลดวงตาของคนที่มีอาการแพ้ แสบตา เคืองตา จากแสงในทุกสภาวะได้เป็นอย่างดี ดังนี้

-    ให้สีอ่อนสบายตาเมื่ออยู่ในอาคาร และคงความใสของเลนส์และให้ความคมชัดของการมองเห็น

-    ให้สีที่เข้มสูงเป็นพิเศษเมื่ออยู่กลางแจ้งเพื่อปกป้องดวงตาของคุณ และสูงกว่าเลนส์เปลี่ยนสีทั่วไป

-    ให้สีเข้มประมาณ 50% ในขณะขับหรืออยู่ภายในรถยนต์ เพื่อลดอาการแพ้แสงจ้าจากภายนอกที่เข้ามาภายในตัวรถ

ผู้ที่เหมาะสมกับเลนส์ Transitions Xtractive คือ
-     ผู้ที่สวมแว่นตาและมีอาการแพ้แสง แสบตา เคืองตา ไม่สู้แสงร่วมด้วย

-    ผู้ที่มักจะสวมแว่นตากันแดดบ่อยๆ เพื่อความสบายแม้ในขณะขับหรืออยู่ภายในรถยนต์

-    ผู้ที่สวมแว่นตาและใช้เลนส์ย้อมสีเพื่อให้รู้สึกสบายตาต่อแสง

-    ผู้ที่รักในกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น กีฬาทางน้ำต่างๆ หรือผู้ที่จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่มีแสงจ้าหลายชั่วโมงต่อวัน