โรค CVS ผลกระทบของแสงสีฟ้าจากจอดิจิตอล

25 พฤษภาคม 2559

Computer Vision Syndrome หรือที่เรียกกันว่าโรค CVS เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์ที่มีหน้าจอดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์ แทบเลต สมาร์ตโฟน เป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน และเกินความสามารถที่ดวงตาคู่นั้นจะทำได้ โดยพบว่าการใช้เวลาที่หน้าจอดิจิตอลโดยรวมมากกว่า 2-3 ชั่วโมงต่อวันมีโอกาสที่จะแสดงอาการของโรค CVS ได้

ใน ปัจจุบัน CVS ไม่ได้จำกัดเฉพาะในคนวัยทำงาน เด็กนักเรียนนักศึกษามีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การเข้าสู่สังคมโซเชียลมีเดียทำให้คนส่วนใหญ่อยู่หน้าจอดิจิตอลหลายชั่วโมง ต่อวัน ดังนั้นทุกคนจึงมีความเสี่ยงที่จะแสดงอาการของโรค CVS

Natural or Sunlight แสงที่มนุษย์เราสามารถมองเห็นได้จะอยู่ระหว่าง 400 – 700 นาโนเมตร แสงสีฟ้าจะมีช่วงความยาวคลื่น 380 – 500 นาโนเมตร แสงสีฟ้าซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นสั้นนี้จะมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงหรือที่ เรียกว่า High Energy Visible (HEV) light

Digital or LED Light จอดิจิตอลประกอบด้วยหลอดไฟขนาดเล็กๆ ที่เรียกว่า Light Emitting Diode หรือ LED มาเรียงต่อกัน ซึ่งหลอดไฟแต่ละดวงเมื่อได้รับความต่างศักย์ทางไฟฟ้าก็จะกลายเป็นแหล่ง กำเนิดแสงหนึ่ง สเปกตรัมที่ได้จากหลอด LED จะมีแสงสีฟ้าความยาวคลื่นสั้นที่มีความเข้มที่สูง ทำให้มีพลังงานมากหรือที่เรียกว่า High Energy Visible (HEV) light

แสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อสุขภาพ
แสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านตัวกลางเข้าสู่จอตาได้ แสงสีฟ้าที่มีความเข้มและพลังงานสูงจึงอาจทำอันตรายต่อเซลรับภาพที่จอตาได้ ในคนที่อยู่หน้าจอดิจิตอลเป็นระยะเวลานานๆ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม (Aged related macular degeneration) ได้เร็วขึ้น ยังพบว่าแสงสีฟ้าช่วง 450-550 นาโนเมตร มีความจำเป็นต่อการทำงานของระบบนาฬิกาชีวิต (Biological clock) ของมนุษย์ การอยู่หน้าจอดิจิตอลเป็นเวลานานและประจำจึงอาจไปรบกวนระบบการทำงานภายใน ร่างกายได้ เช่น สภาวะการนอนหลับ เป็นต้น

แสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อการมองเห็น
มีงานวิจัยที่พบว่าการอยู่ในสิ่งแวดล้อมของความเข้มแสงสีฟ้าจากหลอด LED ทำให้ดวงตามีการใช้งานระบบเพ่งที่สูงขึ้น เป็นผลของ Chromatic aberration ที่แสงความยาวคลื่นสั้นอย่างแสงสีฟ้าที่เข้มทำให้ภาพที่เกิดบนจอตาเบลอ ระบบเพ่งของดวงตาจึงทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ผลของแสงสีฟ้ายังทำให้ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นตอนกลางคืน (Night myopia) ได้ง่ายขึ้น จึงมีแนวโน้มว่าจะพบคนที่มีภาวะสายตาสั้นตอนกลางคืนได้มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอาชีพขับรถในเวลากลางคืน

ผลของแสงจ้าและแสงสะท้อนบนจอดิจิตอล
แสง จ้าจากหน้าจอดิจิตอลที่สว่างมากเกินไป หรือการสลับหน้าจอไปมาจะทำให้กล้ามเนื้อม่านตา (Iris muscle) ต้องทำงานหนักตลอดเวลาเพื่อปรับปริมาณแสงให้มีความเหมาะสม ในขณะที่แสงสะท้อนจากหน้าจอก็จะรบกวนการมองเห็น ทำให้ภาพบนจอตาที่ได้รับไม่คมชัด ดวงตาจึงต้องทำงานหนักมากขึ้นเช่นกัน

อาการและอาการแสดง
โรค CVS นั้นไม่ถึงกับเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต โดยทั่วไปแล้วคนไข้จะมีอาการเรื้อรังเป็นมาระยะเวลาหนึ่ง อาการที่มีจะแปรผันโดยตรงกับระยะเวลาที่อยู่หน้าจอดิจิตอลในแต่ละวัน อาการที่พบได้บ่อยของโรค CVS ได้แก่
-    เมื่อย ล้า และ ไม่สบายตา เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด
-    ตึงตา ปวดตา ปวดศีรษะ
-    ตาแห้ง แสบตา คัน ระคาย เคืองตา
-    ตามัวระยะไกลหลังการอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน
-    อาการปวดคอ ไหล่ หลัง

แนวทางการรักษา
- การแก้ไขปัญหาค่าสายตา
อาการ เมื่อยล้าตาจากการเพ่งนั้น พบได้บ่อยว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องของปัญหาค่าสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสายตายาว สายตาเอียง หรือค่าสายตาสองข้างที่ไม่เท่ากัน ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเหล่านี้ทำให้การเพ่งต้องทำงานเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่ออยู่หน้าจอดิจิตอลจะยิ่งหนักมากขึ้น ดังนั้นการแก้ไขค่าสายตาให้กลับมาเป็นปกติ จึงเป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นต้องทำในการรักษาโรค CVS

- การให้เลนส์บวกสำหรับระยะใกล้
การ ให้เลนส์บวกสำหรับใช้งานระยะใกล้เมื่ออยู่หน้าจอ เป็นวิธีที่สำคัญในการรักษาอาการของโรค CVS ที่ให้ผลดี การอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน ทำให้เกิดอาการเมื่อย ล้าตาจากระบบเพ่งที่ทำงานหนัก เลนส์บวกจะช่วยลดการทำงานของระบบเพ่งลง

- การให้แว่นตาสำหรับการใช้งานหน้าจอดิจิตอล
แว่นตาที่มีเลนส์เคลือบผิวแบบพิเศษมีคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าหรือเลนส์ที่มีการย้อมสีเหลือง สามารถใช้เพื่อลดความเข้มของแสงสีฟ้าลงได้ ปัจจุบันมีเลนส์ที่สามารถเลือกตัดเพียงบางความยาวคลื่นของแสงสีฟ้า และให้เหลือช่วงความยาวคลื่นแสงสีฟ้าที่จำเป็นต่อนาฬิกาชีวิตให้ผ่านได้ ทำให้เลนส์ชนิดนี้สามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่กระทบต่อนาฬิกาชีวิต

-สุขภาพดวงตา
การ ใช้งานหน้าจอเป็นเวลานานจะทำให้ความถี่ของการกระพริบตา และต่อม Meibomian glands ที่เปลือกตาซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตไขมันให้กับชั้นบนสุดของน้ำตาเพื่อ ป้องกันการระเหย เกิดการอักเสบหรือต่อมอุดตันก็ทำให้เกิดอาการตาแห้งได้เช่นกัน การดูแลสุขภาพของเปลือกตาและการเพิ่มความถี่ในการกระพริบตาจะทำให้อาการ เหล่านี้ดีขึ้นได้

สรุป
โรค CVS เกิดขึ้นจากการอยู่หน้าจอดิจิตอลที่ให้แสงสีฟ้าที่มีความเข้มสูง อาการที่พบบ่อยได้แก่ เมื่อย ล้า และอาการตาแห้ง แสงสีฟ้ายังเสี่ยงทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้เร็วขึ้น การแก้ไขค่าสายตาเป็นสิ่งที่จำเป็น การจ่ายเลนส์บวกเพื่อการมองใกล้ให้ผลที่ดีในการรักษา และการพักสายตาด้วยกฎ 20-20-20 หรือทุก 20 นาที พัก 20 วินาที โดยการมองไปไกลกว่า 20 ฟุต จะช่วยลดอาการของโรคได้ดี