Blue UV Capture: สุดยอดเลนส์ตัดแสงสีฟ้าทั้งปกป้องและสวยงาม

เลนส์ปกป้องอันตรายจากแสงสีฟ้ายังคงเป็นข้อถกเถียงที่สำคัญถึงความจำเป็นหรือไม่ อย่างไรก็ตามข้อสรุปหนึ่งที่ค่อนข้างแน่ชัดก็คือแสงสีฟ้าช่วงความยาวคลื่น Blue-green หรือช่วง 450-500 นาโนเมตร มีความสำคัญต่อวงจรนาฬิกามนุษย์ที่อาจถูกรบกวนได้ เช่น การได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอเป็นเวลานานก่อนเวลาเข้านอน อาจทำให้เวลาารนอนปกติเลื่อนไปได้ ส่วนอันตรายต่อจอประสาทตายังคงต้องรองานวิจัยที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตามคำแนะนำหนึ่งหากมีกำลังทรัพย์ การเลือกใช้เลนส์ที่มีการปกป้องแสงสีฟ้าก็เป็นสิ่งที่น่ากระทำ เนื่องจากมีแสงสีฟ้าช่วงต้นมีความยาวคลื่น 400-450 นาโนเมตรซึ่งติดกับรังสียูวี และแสงสีฟ้าจากหน้าจอ LED มีความเข้มสูงกว่าแสงจากแหล่งกำเนิดอื่นๆ

ในปัจจุบันเลนส์ที่มีคุณสมบัติในการตัดแสงสีฟ้าเกือบทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิว เมื่อแสงสีฟ้าเดินทางถึงชั้นเคลือบป้องกันนั้นก็จะเกิดการสะท้อนออกและไม่สามารถเดินทางผ่านเข้าสู่ดวงตาได้ เราจึงสามารถสังเกตเห็นเลนส์กลุ่มนี้มีแสงสะท้อนออกเป็นสีฟ้าม่วงนั้นเอง และนอกจากนี้ความหนาของชั้นเคลือบที่ต้องมากพอทำให้เลนส์กลุ่มนี้จะออกเหลืองไม่ใสเท่าที่ควร

เทคโนโลยีล่าสุดของเลนส์ตัดแสงสีฟ้า เป็นการผสมสารที่ทำหน้าที่ในการดูดกลืนแสงสีฟ้าช่วงความยาวคลื่นที่ต้องการลงในเนื้อวัสดุเลนส์โดยตรง ข้อดีที่สำคัญเลนส์ที่ได้จะมีความใสมากเพราะตัวเลนส์มีความหนาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิเมตร หรือ 1000 ไมครอน สามารถกระจายตัวสารได้อย่างดี แสงสะท้อนลดลงมาก ทำให้เลนส์มีความใสสูง เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้ในเลนส์ของบริษัท Essilor ที่เรียกว่า Blue UV Capture ทำให้ได้เลนส์ที่ได้มีคุณภาพในการป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีกว่าเดิมแล้ว เลนส์ยังคงความใสและความสวยงาม

Blue UV Capture ให้คุณประโยชน์ดังนี้
-    ลดแสงสีฟ้าช่วงความยาวคลื่น Blue violet 415-455 นาโนเมตรลง 20% แต่ยินยอมให้ผ่านช่วงความยาวคลื่น Blue turquoise    450-500 นาโนเมตร ที่มีความจำเป็นต่อวงจรนาฬิกา
-    ไม่เกิดการสะท้อนของแสงสีฟ้าทำให้ไม่รบกวนคู่สนทนา
-    สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีกว่าการเคลือบตัดแสงสีฟ้าแบบเดิมถึง 2 เท่า
-    ให้ความใสของเลนส์มากเทียบเท่าเลนส์เคลือบมัลติโคทใสทั่วไป
-    สารดูดซับแสงสีฟ้าผสมลงในเนื้อเลนส์โดยตรงไม่มีการหลุดลอกของชั้นเคลือบ มีความทนทาน และมีอายุการใช้งานมากขึ้น
-    เนื้อเลนส์ติดสีเหลืองน้อยมากโดยขึ้นกับค่าสายตา
-    เลนส์มีความใสและสวยงามมากขึ้น