ปัญหาแว่นสายตาบนกรอบโค้ง และแนวทางการแก้ไข

                                                                        14 กันยายน 2562

หลายคนคงเคยพบปัญหาว่าแว่นที่เพิ่งตัดมาใหม่สำหรับกีฬาโปรด เช่น ขี่จักรยาน จึงใส่ได้ไม่สบายตา ให้ภาพที่ผิดปกติ ในขณะที่แว่นสายตาที่ใช้อยู่ประจำมีค่าสายตาเดียวกันกับไม่พบปัญหา บทความนี้เรามาดูกันว่าทำไมและต้องทำอย่างไรหากต้องการแว่นสายตาที่มีกรอบโค้งสูง

โดยปกติแสงที่เดินทางผ่านเลนส์หนึ่งมากน้อยจะเกิดความคลาด (Aberrations) ขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะแสงจากวัตถุนั้นเดินทางทำมุมกับแกน Optical axis โดยเฉพาะกรอบแว่นตาที่มีความโค้งสูงๆ จะยิ่งเกิดความคลาดแบบ Oblique astigmatism ที่ให้การมองเห็นที่ผิดปกติมากยิ่งขึ้น จึงทำให้แว่นนั้นใส่ได้ไม่สบายตานั้นเอง

Oblique astigmatism บนแว่นกรอบปกติ สามารถกำจัดได้ 2 วิธี

-    เลือกใช้โครงสร้างเลนส์ที่เหมาะสมกับค่าสายตา (ขึ้นกับผู้ผลิตเลนส์)

-    การวางพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ถูกต้อง (ขึ้นกับผู้ประกอบแว่นตา)

สำหรับแว่นตาที่มีกรอบโค้งมากกว่าปกตินั้น โครงสร้างเลนส์และพารามิเตอร์ต่างๆ จะไม่สามารถกำจัดความคลาดได้ทั้งหมด ทำให้ค่าสายตาจริงบนแว่นตาคลาดเคลื่อนไปมากจึงจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นๆ เพื่อกำจัดความคลาดที่เหลือนั้น

ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตเลนส์มาตรฐานจะมีการออกแบบเลนส์พิเศษขึ้นมา เพื่อรองรับกรอบแว่นตาที่มีความโค้งสูงเรียกว่า Sport lens กำจัดความคลาด ทำให้แว่นสายตาบนกรอบโค้งสามารถใช้งานได้ดี แต่ยังมีข้อจำกัดในค่าสายตาที่สูงๆ

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้วิธีการคำนวณซับซ้อน เพื่อชดเชยค่าสายตาที่ความคลาดไปบนกรอบโค้งที่เรียกว่า Oblique central refraction เพื่อกำจัดความคลาดที่บริเวณศูนย์กลางเลนส์ วิธีนี้สามารถทำได้แม้ค่าสายตาสูงๆ ทำให้แว่นสายตาบนกรอบโค้งสามารถให้การมองเห็นเช่นเดียวกับแว่นสายตาบนกรอบปกติได้ อย่างไรก็ตามความคลาดที่บริเวณด้านข้างจะยังคงอยู่จึงอาจไม่เหมาะกับกิจกรรมที่มีการเหลือบตามองด้านข้างมากๆ เช่น แบดมินตัน เทนนิส เป็นต้น

สรุป

กรอบแว่นสายตาที่มีความโค้งสูงจะเกิดความคลาด Oblique astigmatism ได้มากกว่ากรอบแว่นตาปกติ จึงจำเป็นต้องมีการเพื่อกำจัดความคลาดนั้น ปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยการสั่งเลนส์พิเศษที่ออกแบบเป็นการเฉพาะ เช่น เลนส์ Essilor Stylistic หรือใช้การคำนวณที่ซับซ้อนในการกำจัดความคลาดบริเวณศูนย์กลางเลนส์ ทำให้แว่นตากรอบโค้งสูงสามารถใช้งานได้ดี