อาการแทรกซ้อนทางตาจากโรคเบาหวานที่นอกเหนือโรคเบาหวานขึ้นตา

                                                                        14 December 2022


อาการแทรกซ้อนทาตาจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานนับเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย อาการและอาการแสดงมักพบทางระบบประสาท เช่น อาการชาปลายมือ ปลายเท้า แผลเรื้อรัง เป็นต้น

ที่น่ากังวลมากจะเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาที่อาจส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นได้ บทความนี้เราจะมาดูกันว่านอกจากโรคเบาหวานขึ้นตาแล้ว โรคเบาหวานยังส่งผลอะไรต่อดวงตาได้บ้าง

-    การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไปหรือมีการเปลี่ยนแว่นตาบ่อยขึ้น เช่น ตามัวในบางเวลาแต่ละวัน

-    มีอาการมองเห็นภาพซ้อนเนื่องจากกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวลูกตาเสื่อม เช่น ตาเหล่ ตาเข

-    ตาแห้ง แสบตา เคืองตามากขึ้น ใช้น้ำตาเทียมถี่มากขึ้น

-    กระพริบตาน้อยลง กระจกตาเป็นรอย จากการเสื่อมของประสาทสัมผัสผิวกระจกตา

-    ต้อกระจกมาเร็วกว่าปกติจากการเปลี่ยนทางโครงสร้างของเลนส์แก้วตาเนื่องจากโรคเบาหวาน

-    วุ้นในตาเสื่อมเร็ว สังเกตพบจุดดำคล้ายยากใย่ ยุง ลอยไปมาได้มากขึ้นและบ่อยกว่าปกติ

-    ความผิดปกติทางจอประสาทตา เช่น อาการทางต้อหิน

การพบอาการทางตาข้างต้นอาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานขึ้นตา การได้รับตรวจวินิจฉัยและการรักษาแต่เนินๆ นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญมาก