เลนส์ปริซึมแก้ปัญหาการมองเห็นภาพซ้อนได้อย่างไร

เลนส์ปริซึมแก้ปัญหาการมองเห็นภาพซ้อนได้อย่างไร
บางคนที่มีปัญหาการมองเห็นภาพซ้อนด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น
-    ตาเหล่ซ้อนเร้นสูง เมื่ออายุมากขึ้นกำลังในการรวมภาพสองตาเสื่อมลง อาการแสดงภาพซ้อนจึงถี่ขึ้น
-    มีอุบัติเหตุทางศีรษะได้รับความกระทบกระเทือน
-    อาการแทรกซ้อนจากโรค เช่น เบาหวาน ทำให้เส้นประสาทขาดเลือดกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวลูกตาจึงเป็นอัมพาต
-    โรคไทรอยด์ขึ้นตา กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวลูกตาผิดปกติการทำงานจึงแย่ลง
-    ผลข้างเคียงจากการรักษาโรค เช่น การฉายแสงรักษาไปทำลายเส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวลูกตา
อาการมองเห็นภาพซ้อนที่กล่าวมาเกิดขึ้นเมื่อมองวัตถุด้วยสองตา และเมื่อหลับตาข้างหนึ่งอาการภาพซ้อนจะหายไป หากมองด้วยตาข้างหนึ่งแล้วเห็นภาพซ้อน เช่น ต้อกระจก ปริซึมเลนส์จะไม่สามารถแก้ไขได้
สาเหตุของการมองเห็นภาพซ้อนเกิดขึ้นจากตาทั้งสองเมื่อมองวัตถุเดียวกัน ตาข้างที่เขจะได้รับภาพจากวัตถุอื่นแทน สาเหตุเพราะแสงจากวัตถุนั้นตกลงนอกจุดรับภาพชัดบนตาข้างนั้น
เลนส์ปริซึมมีคุณสมบัติที่สำคัญสองประการก็คือ การเบนแสงและการย้ายภาพ ดังนั้นเมื่อเราวางเลนส์ปริซึมขนาดที่เหมาะสมแสงจากวัตถุเมื่อออกจากเลนส์ปริซึมจะเบนตามทิศทางและขนาดที่ต้องการ ไปยังจุดรับภาพชัดของตาข้างที่เข ภาพของวัตถุก็จะถูกย้ายเช่นกัน ทำให้ตาทั้งสองข้างได้รับภาพจากวัตถุเดียวกันอาการภาพซ้อนจึงหายไป
ปริซึมเลนส์สามารถแก้ไขอาการภาพซ้อนได้ทั้งภาพที่ซ้อนในแนวนอน แนวตั้ง หรือภาพซ้อนสองแนวร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถแก้ไขค่าสายตาที่มีทั้งสายตาสั้น ยาว เอียง และสายตายาวสูงอายุไปพร้อมกันได้อีกด้วย
เลนส์ปริซึมไม่ได้รักษาโดยตรงที่สาเหตุแต่ช่วยการมองเห็นกลับมาเป็นปกติให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ดี ไม่มีอันตรายต่อดวงตา และสามารถหยุดการใช้ได้เมื่ออาการดีขึ้นและกลับมาปกติ