ประโยชน์ของแว่นตาโปรเกรสซีฟหลังการผ่าตัดต้อกระจก

ประโยชน์ของแว่นตาโปรเกรสซีฟกับตาหลังการผ่าตัดต้อกระจก
บางท่านอาจมีความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกก่อนเวลา เช่น
-    อุบัติเหตุที่ทำให้ดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง
-    ผลข้างเคียงของการรักษาโรค เช่น โรคม่านตาอักเสบ การผ่าตัดจอตาฉีกขาด
-    อื่นๆ
การผ่าตัดต้อกระจกเพื่อเปลี่ยนเลนส์แก้วตาที่ขุ่นเป็นเลนส์เทียมใสที่ทำให้การมองเห็นดี อย่างไรก็ตามเลนส์เทียมใสที่มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกบางๆ ที่ใส่เข้าไปแทนนั้น ทำให้หลังการผ่าตัดดวงตาข้างนั้นจะขาดความสามารถในการเพ่งไป
ดังนั้น หลังการผ่าตัดต้อกระจกดวงตาข้างนั้นจะไม่สามารถให้ภาพที่คมชัดได้ทุกระยะ และหากการผ่าตัดต้อกระจกเพียงข้างเดียว ทำให้ตาทั้งสองข้างมีโอกาสได้รับภาพต่างกันได้เกือบตลอดเวลาโดยเฉพาะระยะใกล้
การขาดภาพที่ชัดของทั้งสองตาในเวลาเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้น คือ
-    ระบบเพ่งจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ภาพที่ดี
-    สมองตัดการรับรู้ภาพของตาข้างที่ไม่ชัด
กรณีแรกระบบเพ่งจะทำงานอย่างหนัก อาจแสดงอาการปวดตา ปวดศีรษะ ปวดท้ายทอย กรณีหลังเมื่อสมองตัดให้เหลือภาพที่ดีที่สุดภาพเดียวจะส่งผลให้ระบบการเห็นภาพสามมิติสูญเสียไป ทำให้ความสามารถที่สำคัญ เช่น การกะระยะวัตถุรอบตัว การทำงานประสานมือกับตา การขับรถ ด้อยประสิทธิภาพลง
เลนส์โปรเกรสซีฟที่ให้การมองเห็นชัดในทุกระยะ จึงสามารถเข้ามาทดแทนตาข้างที่ผ่าตัดต้อกระจกได้อย่างดี ทำให้ภาพที่ได้จากตาทั้งสองกลับมาคมชัดในทุกระยะ ระบบเพ่งกลับมาทำงานได้อย่างปกติ ระบบการมองเห็นสามมิติที่สำคัญก็กลับเช่นกัน